Profil

Profil

Počátek společnosti MATE, a. s. byl v roce 1955, kdy vznikla Strojně traktorová stanice. Tato se následně transformovala v období privatizace, na základě příslušného projektu vznikla v dubnu 1992 akciová společnost MATE, která se začala orientovat na manipulační techniku a pronájem realit v Brně a v Rosicích u Brna. Od poloviny roku 2010 byly činnosti související s manipulační technikou převedeny na společnost KAROSERIA a. s. se sídlem v Brně. Od tohoto data je realizována realitní činnost v Brně a v Rosicích u Brna.

Areál Mate, a.s. Areál Mate, a.s. Areál Mate, a.s. Areál Mate, a.s. Areál Mate, a.s. Areál Mate, a.s.

 

Z historie společnosti...

Počátek společnosti MATE sahá do padesátých let, kdy byly založeny Strojní traktorové stanice. Sloučením několika z nich vznikla Strojní traktorová stranice Brno, která začala také mimo oblast zemědělských služeb spolupracovat s Destou Děčín.

Pumat, Mastr, Mac, Desta, OM
 • V druhé polovině osmdesátých let byl dokončen vývoj terénního vysokozdvižného vozíku Pumat pro potřeby manipulace v zemědělství. Tímto byla zahájena výroba hydrostatického provedení stroje.
 • V druhé polovině osmdesátých let začal probíhat vlastní vývoj mechanických přídavných zařízení pro čelní vysokozdvižné vozíky a teleskopické manipulátory.
 • V roce 1992 v období privatizace se transformovala na základě příslušného projektu na MATE a.s. Brno. Po privatizaci se společnost orientovala na vlastní vývoj a výrobu terénních vysokozdvižných vozíků Pumat, teleskopického manipulátoru MASTR a přídavných zařízení.
 • V roce 1992 byla také otevřena prodejna hydraulických hadic a prvků. Současně s touto činností probíhá renovace brzdových a spojkových obložení.
 • Od roku 1993 je společnost MATE, a. s. známa výrobou mechanických a hydraulických přídavných zařízení a to na všechny typy a značky tuzemských a zahraničních výrobců vysokozdvižných vozíků.
 • Od roku 1995 působí společnost v oblasti developmentu výrobních, skladových a kancelářských nemovitostí.
 • V roce 1996 byly uvedeny na český trh vysokozdvižné vozíky řady MAC s hydrostatickým systémem pojezdu a programovatelnými parametry, který nahrazoval výrobu terénních vysokozdvižných vozíků Pumat. Ke konci roku 1999 byla vlastní výroba vysokozdvižných vozíků řady MAC pozastavena.
 • Od roku 2000 se společnost MATE, a. s. soustřeďuje na oblast obchodu a služeb. Zajišťuje prodej nových a použitých vysokozdvižných vozíků včetně servisu, bazaru, krátkodobého a dlouhodobého pronájmu. Obchodní sortiment zahrnuje značky BALKANCAR, DESTA, ARMANNI a OM PIMESPO včetně nabídky originálních náhradních dílů. Neméně důležitou činností firmy je také zemědělský program, tj.generální, střední a běžné opravy traktorů Zetor I – II uř. řady. Dále tato činnost zahrnuje generální opravy převodových skříní a hydrauliky včetně oprav koncových převodů. Výměnný fond zahrnuje vývodové hřídele, zapínání předního náhonu a bubnů násobiče na II. uř. řadě. V rámci servisní činnosti provádíme opravy běžné zahradní techniky.
 • V roce 2001 byla uzavřena výhradní smlouva na prodej přídavných zařízení na vysokozdvižné vozíky mezi společností MATE, a.s. a společností A.T.I.B. s.r.l., ohledně zastupování na trhu v České a Slovenské republice.
 • V roce 2004 doplnila společnost MATE, a.s. obchodní sortiment o navíjecí bubny společnosti DEMAC s.r.l..
 • V polovině roku 2005 započala spolupráci s italskou společností OM PIMESPO, která patří ke světovým výrobcům manipulační techniky a je součástí koncernu Linde Group. V roce 2006 se společnost OM Carelli Elevatori S.p.a. stala součástí holdingu KION. V roce 2009 holding Kion provázal značku OM se společností STILL.
 • V srpnu 2009 došlo ke spojení obchodních oddělení MATE, a. s. a KAROSERIA a. s. v rámci holdingu Prosperita.
 • Transformace servisních, výrobních a obchodních činností mezi MATE, a. s. a KAROSERIA a. s. v rámci holdingu PROSPERITA od data 01.07.2010.